AKTUALNOŚCI

 Forum Kolejowe - Railwa Business Forum wśród sygnatariuszy Deklaracji w sprawie rozwoju kultury bezpieczeństwa transportu kolejowego

Ponad dziewięćdziesięciu przedstawicieli rynku kolejowego podpisało 21 kwietnia w Urzędzie Transportu Kolejowego Deklarację w sprawie rozwoju kultury bezpieczeństwa transportu kolejowego. Jednym z sygnatariuszy dokumentu jest RBF.

– Działań na rzecz bezpieczeństwa nigdy dosyć. Mogą być one prowadzone przez sygnatariuszy nie tylko na poziomie zawodowym, ale i w życiu prywatnym poprzez propagowanie właściwych wzorców zachowań. Coraz więcej krajów patrzy całościowo na bezpieczeństwo w transporcie jako takim, nie sektorowo, co jest kolejnym argumentem za rozwiązaniem chociażby kwestii współodpowiedzialności zarządców – powiedział Adrian Furgalski, Przewodniczący Zarządu RBF.

– Podpisanie deklaracji rozpoczyna nowy etap wspólnej pracy o jeszcze bezpieczniejszą kolej – powiedział Ignacy Góra, pełniący obowiązki Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego. Przypomniał dotychczasowe działania UTK w tym zakresie, takie jak warsztaty systemów zarządzania oraz kampanię „Razem tworzymy bezpieczną kolej”. Jednocześnie wyraził nadzieję, że podpisanie deklaracji będzie dla innych przedsiębiorstw i instytucji zachętą do wprowadzania zasad kultury bezpieczeństwa.

Brak zgody MIB na projekt proponowany przez RBF

Na początku roku szereg organizacji branżowych, w tym Forum Kolejowe - Railway Business Forum, wystąpiło do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa z wnioskiem o wprowadzenie do planów inwestycyjnych małej obwodnicy kolejowej w Warszawie, która umożliwiałaby kursowanie linii okrężnej SKM. Jednak zdaniem urzędników istniejące trasy komunikacji miejskiej zapewniają korzystniejsze czasowo połączenia a ewentualne relacje, w których podróże nową linią transportową byłyby atrakcyjniejsze czasowo nie są na tyle uczęszczane, aby uzasadniona była ich obsługa transportem kolejowym.

– Realizacja linii okólnej wymagałaby niewspółmiernie dużego nakładu środków w stosunku do uzyskanych efektów – mówi Piotr Stomma, podsekretarz stanu Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa. Wśród problemów wymienia m.in. ograniczoną przepustowość układu torowego.

Koncepcja wytyczenia kolejowego ringu w Warszawie – niczym w Berlinie – krąży od dawna. Niedawno przypomniały o niej organizacje branżowe. Izba Gospodarcza Transportu Lądowego, Railway Business Forum, Stowarzyszenie na rzecz Interoperacyjności i Rozwoju Transportu Szynowego oraz Fundacja Pro Kolej wystąpiły na początku stycznia do Andrzeja Adamczyka, ministra infrastruktury i budownictwa, o uwzględnienie takiej inwestycji w Krajowym Programie Kolejowym do 2023 r.

Zdaniem autorów listu linia okólna przyniosłaby skokową poprawę komunikacji miejskiej porównywalną do budowy linii metra przy kosztach nawet kilkadziesiąt razy niższych. – Pełna realizacja proponowanego zadania inwestycyjnego przyniosłaby znacznie korzyści aglomeracji warszawskiej. Dzisiaj, kiedy trwają prace przygotowawcze do rozbudowy drugiej linii metra, a także prace modernizacyjne na linii średnicowej, istnieje możliwość uzgodnienia lokalizacji przystanków na obwodnicy tak, aby były one dogodnie skomunikowane ze stacjami metra i liniami komunikacji miejskiej – piszą sygnatariusze listu.

 

 

III. Ogólnopolska Konferencja Naukowa Konsument na rynku kolejowych przewozów pasażerskich

 

25 maja 2016 roku, w Łodzi,  odbędzie się III. Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Konsument na rynku kolejowych przewozów pasażerskich".

Forum Kolejowe - Railway Business Forum sprawuje patronat honorowy nad tym wydarzeniem, a Przewodzniczący Zarządu RBF, Adrian Furgalski, weźmie udział w dyskusji podczas II panelu dyskusyjnego na temat: "Integracja transportu kolejowego z innymi środkami transportu"

Wydarzenie jest kontynuacją pierwszej (10 marca 2014 r., Katowice) i drugiej (18 marca 2015 r., Łódź) edycji konferencji „Konsument na rynku kolejowych przywozów pasażerskich".
 

 

 
 
 

WIADOMOŚCI RK

 
Wykonanie: Lemon IT
Forum Kolejowe - Railway Business Forum (RBF) jest związkiem prywatnych przedsiębiorstw prowadzących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej działalność gospodarczą związaną z transportem kolejowym.