AKTUALNOŚCI

 Apel RBF w sprawie  dostępu do  obiektów infrastruktury usługowej

 Forum Kolejowe Railway Business Forum (RBF) wystosowało apel w formie   listu otwartego do prezesów  PKP S.A. i PKP PLK S.A..

Nowelizacja Ustawy o transporcie kolejowym z 16 listopada 2016 roku wprowadza rozwiązania   zmieniające  w dużym stopniu   warunki dostępu  do infrastruktury kolejowej dla przewoźników.  Podczas gdy procedury  uzyskiwania dostępu do sieci dla  ruchu pociągów i manewrów na przyszły rok są  przewoźnikom znane m.in. na podstawie projektu cennika PKP PLK S.A. , to powstał problem z zupełnie nową kategorią  budowli i urządzeń – obiektami infrastruktury usługowej. Są to np. stacje kolejowe, terminale, stacje paliw, tory postojowe, punkty zaplecza technicznego itp.

 

 Railway Business Forum przystąpiło do koalicji „Chcemy uczciwego budownictwa”. Jej celem jest walka z patologiami w budownictwie, której ofiarą padają uczciwi przedsiębiorcy. Patronat nad inicjatywą przyjęło Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa.
– Strony są zainteresowane podjęciem współpracy w ramach koalicji „Chcemy uczciwego budownictwa”, której celem jest walka z szarą strefą oraz wszelkimi patologiami w budownictwie. Ich ofiarą padają bowiem uczciwi przedsiębiorcy, ich pracownicy oraz konsumenci. Swoimi działaniami koalicja „Chcemy uczciwego budownictwa” dąży do wywołania publicznej dyskusji na ten temat, czego efektem będą m.in. propozycje zmian prawnych oraz kształtowanie postaw uczestników rynku budowlanego – czytamy w preambule listu intencyjnego o współpracy. Jego uroczyste podpisanie odbyło się w poniedziałek, 8 maja w Warszawie. Towarzyszyła mu organizowana w ramach przedsięwzięcia konferencja „Rynek zamówień publicznych dla uczciwych firm”.

Nowelizacja Ustawy o transporcie kolejowym - szkolenie RBF

w związku z nowelizacją Ustawy o transporcie kolejowym, która weszła w życie od stycznia 2017 roku, zmieniając wiele regulacji związanych z infrastrukturą kolejową, Railway Business Forum we współpracy z Urzędem Transportu Kolejowego zorganizowało szkolenie dotyczące praktycznych aspektów utworzenia tzw. „statutu sieci kolejowej” oraz kwestii dostępu do infrastruktury prywatnej i publicznej. Do udziału w warsztatach zostali zaproszeni przedstawiciele wszystkich firm zrzeszonych w związku.

 
 
 

WIADOMOŚCI RK

 
Wykonanie: Lemon IT
Forum Kolejowe - Railway Business Forum (RBF) jest związkiem prywatnych przedsiębiorstw prowadzących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej działalność gospodarczą związaną z transportem kolejowym.