AKTUALNOŚCI

Nowi Członkowie Zarządu RBF

Wczoraj, 21.6.2016 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Zarządu Forum Kolejowego - Railway Business Forum. Podczas tegorocznego Zgromadzenia nie tylko został podsumowany zeszły rok oraz omówione plany na następny, ale także zostały wprowadzone spore zmiany w składzie Zarządu Związku.

W związku ze zmianą na stanowisku prezesa firmy CTL Logistics funkcję Wiceprzewodniczącego Zarządu RBF przestał pełnić Jacek Bieczek. Nie jest to jednak jedyna zmiana. W marcu 2016 roku Marita Szustak objęła stanowisko Prezesa Izby Gospodarczej Transportu Lądowego. Z tego powodu pani prezes zrezygnowała z pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącej Zarządu. Ze względu na inne obowiązki rezygnację z funkcji Członków Zarządu RBF złożyli także Tomasz Szuba, Członek Zarządu firmy Tines i Prezes Stowarzyszenia Inicjatywa dla Infrastruktury oraz Jacek Biłas, Członek Zarządu firmy Knorr-Bremse.

W związku z powyższym podczas Walnego Zgromadzenia RBF zostały przeprowadzone wybory uzupełniające. Podczas tajnego głosowania, na stanowiska Wiceprzewodniczących Zarządu RBF wybrano: Izabellę Wałkowską - Prezes Zarządu firmy Plastwil oraz Jarosława Króla - Prezesa Zarządu CTL Logistics. Również podczas tajnego głosowania został wybrany nowy Członek Zarządu - Wojciech Trojanowski reprezentujący firmę Strabag.

Gratulujemy nowym Członkom Zarządu i życzymy powodzenia w pełnieniu funkcji.

Forum Bezpieczeństwa Kolejowego 2016: Prawo dla bezpieczeństwa

 W ostatnim okresie doszło do istotnych zmian prawnych, mających znaczenie dla zagadnienia bezpieczeństwa na kolei w Polsce i w Europie. Podczas Forum Bezpieczeństwa Kolejowego 2016, zorganizowanego pod patronatem Forum Kolejowego - Railway Business Forum, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa Piotr Stomma poinformował, że w resorcie trwają prace nad stworzeniem programu wieloletniego zatytułowanego „Pomoc w zakresie finansowania kosztów zarządzania infrastrukturą kolejową, w tym jej utrzymania i remontów na lata 2016-2023”.

Łódź: Dyskusja o konsumencie na rynku przewozów pasażerskich

Przedstawiciele przewoźników i innych spółek kolejowych, prawnicy, politycy oraz eksperci branżowi rozmawiali w Łodzi o pozytywnych i negatywnych dla pasażerów konsekwencjach zmian w funkcjonowaniu kolei. Poruszono zarówno temat infrastruktury, jak i szeroko pojętego otoczenia prawno-politycznego. Spotkanie odbyło się w auli Wydziału Prawa Uniwersytetu Łódzkiego. Przewodniczący RBF, Adrian Furgalski wziął udział w dyskusji podczas II panelu dyskusyjnego na temat: "Integracja transportu kolejowego z innymi środkami transportu"


Konferencję podzielono na pięć paneli, spośród których najważniejsze dotyczyły roli państwa i Unii Europejskiej na rynku przewozowym, integracji kolei z innymi środkami transportu oraz wpływu regulacji na rynek. Wiele uwagi poświęcono IV pakietowi kolejowemu, mającemu zliberalizować rynek przewozów i doprowadzić do większego ujednolicenia regulacji w państwach członkowskich UE.

Przewodniczący Zarządu RBF, Adrian Furgalski zauważył, że kolej powinna najpierw zintegrować się sama ze sobą. Niektóre działania poszczególnych przewoźników, w tym ich kampanie promocyjne, wskazują na to, że za największego wroga wciąż bywają uważane inne spółki kolejowe, a nie – jak jest w rzeczywistości – transport indywidualny. Jako niezbędne Furgalski określił też wprowadzenie wspólnego biletu, ale na korzystnych dla wszystkich zasadach rozliczeń (m.in. krótkie okresy rozliczeniowe w trosce o płynność finansową mniejszych spółek). Zaproponował także wspólny program lojalnościowy PKP IC oraz PLL LOT.

 
 
 

WIADOMOŚCI RK

 
Wykonanie: Lemon IT
Forum Kolejowe - Railway Business Forum (RBF) jest związkiem prywatnych przedsiębiorstw prowadzących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej działalność gospodarczą związaną z transportem kolejowym.