logo

ARCADIS Sp. z o.o.
Centrala
ul. Wołoska 22a
02-675 Warszawa

tel: 48 22 203 20 00
fax: 48 22 203 20 01
e-mail: arcadis@arcadis.pl

Biuro we Wrocławiu
ul. Jana Długosza 60
51-162 Wrocław

tel: 48 71 73 40 500
fax: 48 71 73 40 600
e-mail: arcadis@arcadis.pl
www.arcadis.com/pl

 

 

ARCADIS Sp. z o.o. 

Arcadis jest wiodącą, globalną firmą projektowo-doradczą dla środowiska naturalnego i obiektów budowlanych. Poprzez umiejętne zastosowanie wiedzy i usług z zakresu projektowania, konsultingu, inżynierii oraz zarządzania projektami, dostarczamy naszym klientom wyjątkowe i jednocześnie zrównoważone środowiskowo rezultaty obejmujące cały cykl życia obiektów. Arcadis to 28 000 specjalistów obecnych w ponad 70 krajach, którzy generują roczny dochód w wysokości ponad 3 miliardów euro. Wspieramy naszą wiedzą i doświadczeniem UN-Habitat, przyczyniając się do podniesienia jakości życia w dynamicznie rozwijających się miastach na całym świecie.

Arcadis w Polsce:
♦ma unikatową pozycję na rynku dzięki kompleksowości swojej oferty (infrastruktura, środowisko, woda, budynki)
♦zajmuje pozycję lidera w usługach projektowych (infrastruktura) i remediacyjnych (ochrona środowiska)
♦dysponuje wysokiej klasy kadrą inżynierów i ekspertów
♦przyczynia się do gospodarczego i społecznego rozwoju Polski, do powstawania nowych możliwości inwestycyjnych i handlowych, szybszej integracji Polski z UE.

Zakres usług:
♦studia wykonalności
♦koncepcje programowe
♦projekty budowlane i wykonawcze
♦dokumentację prawną, łącznie z uzyskaniem decyzji lokalizacyjnych i pozwoleniem na budowę
♦badania i dokumentację geologiczną, geotechniczną i hydrologiczną
♦analizy oddziaływania inwestycji na środowisko
♦analizy ekonomiczne i finansowe inwestycji kolejowych
♦pełnienie nadzorów inwestorskich i autorskich zgodnie z procedurami FIDIC

Firma posiada Certyfikat ISO 9001:2000.

Doświadczenie:
Firma ma doświadczenie w realizacji wielu dużych projektów w zakresie infrastruktury kolejowej, m.in.:
projekty kolejowe
♦Międzylesie – granica państwa – projekt budowlany, wykonawczy oraz materiały przetargowe przebudowy linii C-E 59
♦Podłęże – Bochnia - Biadoliny - prace przedprojektowe na linii E30, w tym badania geologiczne oraz dokumentacja geotechniczna; prace projektowe tj. opracowanie projektów budowalnych i wykonawczych oraz pełnienie nadzoru autorskiego
♦Biała Podlaska - Terespol – projekt budowlany, wykonawczy i nadzór autorski nad pracami modernizacyjnymi na linii E20
♦Węzeł przesiadkowy przy stadionie EURO2012 we Wrocławiu – koncepcja, projekt budowlany i wykonawczy oraz dokumenty przetargowe
♦Modernizacja dworca kolejowego we Wrocławiu – koncepcja, projekt budowlany i wykonawczy oraz dokumenty przetargowe w części peronowej, elektrycznej i teletechnicznej;
nadzory
♦Warszawa Wschodnia - Nasielsk – zarządzanie i nadzór inwestorski nad pracami modernizacyjnymi
♦Skierniewice - Łódź Widzew – zarządzanie i nadzór inwestorski nad pracami modernizacyjnymi
♦Modernizacja historycznego dworca kolejowego we Wrocławiu (nadzór nad pracami modernizacyjnymi i konserwatorskimi)

Arcadis jest firmą międzynarodową, obecną na rynkach Europy, USA, Ameryki Południowej i Azji. Ma w swym dorobku wiele dużych inwestycji kolejowych zrealizowanych na całym świecie, w tym:
♦budowa szybkiej kolei Frankfurt – Kolonia
♦modernizacja i rozbudowa linii kolejowej Amsterdam – Utrecht
♦budowa szybkiej kolei miejskiej w Amsterdamie
♦linii metra w San Paulo
♦linii kolejowej w Kalifornii
♦tunelu w Alpach dla szybkiej kolei Lyon - Turyn.

Firma wykonała również projekt poprawy przepustowości towarowej linii kolejowej Vitoria - Minas w Brazylii, opracowała program zarządzania tunelami kolejowymi w Holandii, projekt ultranowoczesnego mostu kolejowego na linii Lyon - Marsylia oraz modernizację systemu sygnalizacji dla linii metra w Londynie.

Arcadis wszędzie na świecie zapewnia tę samą, wysoką jakość dzięki synergii i wewnętrznej współpracy. Znajomość rynku lokalnego łączy z międzynarodowym doświadczeniem i know-how.

Wykonanie: Lemon IT
Forum Kolejowe - Railway Business Forum (RBF) jest związkiem prywatnych przedsiębiorstw prowadzących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej działalność gospodarczą związaną z transportem kolejowym.