logo
Basement Systems Poland Sp. z o.o.
 
ul. Raszyńska 32/44 lokal 7
02-026 Warszawa
 

tel: +48 22 473 05 65
mobile:+48 515 004 412
 
 
www.basement.pl
 
 
Basement Systems Poland Sp. z o.o. 

Firma Basement Systems Poland zajmuje się projektowaniem i wdrażaniem zaawansowanych technologicznie systemów i aplikacji informatycznych wysokiej dostępności.

Nasz zespół programistów bierze udział we wszystkich etapach budowy systemów informatycznych – od zaprojektowania architektury systemu poprzez dobór optymalnych rozwiązań sprzętowo-programowych, instalację składników systemu oraz ich konfigurację aż po szkolenia użytkowników i opiekę serwisową.

Najważniejsze wdrożone projekty informatyczne w branży kolejowej:

  • system do planowania i zarządzania przewozami kolejowymi dla przewoźnika towarowego
  • mobilny system dla lokomotyw i zespołów trakcyjnych
  • mobilny system kontroli obchodów
  • mobilny system wykonywania przeglądów lokomotyw.

 

Wykonanie: Lemon IT
Forum Kolejowe - Railway Business Forum (RBF) jest związkiem prywatnych przedsiębiorstw prowadzących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej działalność gospodarczą związaną z transportem kolejowym.