logo

 

Biuro Projektów Komunikacyjnych  w Poznaniu Sp. z o.o.

ul. Kościuszki 68
61-891 Poznań
 

tel:+48 61 85 88 711
tel:+48 61 85 88 700

fax:+48 61 85 88 712
fax:+48 61 62 31 550

e-mail:bpk@bpk-poznan.com.pl

www.bpk-poznan.com.pl

 
Biuro Projektów Komunikacyjnych w Poznaniu Sp. z o.o. 

Biuro Projektów Komunikacyjnych w Poznaniu Sp. z o.o. specjalizuje się w usługach dla infrastruktury transportowej na terenie całego kraju. Wykonujemy dokumentację projektową we wszystkich stadiach opracowania w oparciu o prawo zamówień publicznych oraz wymagania Unii Europejskiej.


Posiadamy doświadczenie w pełnieniu funkcji Inżyniera Projektu wg warunków kontraktowych FIDIC.
Jakość projektów potwierdzają: certyfikat ISO 9001, Referencje Wiarygodności Technicznej Izby Projektowania Budowlanego (IPB) oraz referencje od inwestorów i nagrody.
Ważniejsze kompleksowe projekty realizowane w ostatnim czasie:

  • Modernizacja linii kolejowej E-30, odc. Opole – Wrocław – Legnica (fundusz PHARE);
  • Przebudowa i modernizacja zajezdni i stacji obsługi tramwajów w Poznaniu, Krakowie, Warszawie, Wrocławiu i Gdańsku;
  • Modernizacja Poznańskiego Węzła Kolejowego (fundusz ISPA);
  • Modernizacja linii kolejowej E-65, odc. Warszawa - Działdowo - Gdynia dla LCS Działdowo, Gdańsk i Gdynia (fundusz ISPA/FS);
  • Modernizacja linii kolejowej Skierniewice - Koluszki - Łódź Widzew (fundusz EFRR) – II-ga nagroda PZITB „Budowa Roku 2008”;
  • Modernizacja linii kolejowej CE-59 na odcinku Wrocław Główny – Szczecin (fundusz FS);
  • Przedłużenie trasy tramwajowej Poznańskiego Szybkiego Tramwaju (fundusz WRPO);
  • Przebudowa peronów, wiat peronowych i zejść do przejść podziemnych na stacji kolejowej Poznań Główny.

 

Wykonanie: Lemon IT
Forum Kolejowe - Railway Business Forum (RBF) jest związkiem prywatnych przedsiębiorstw prowadzących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej działalność gospodarczą związaną z transportem kolejowym.