logo

"Koleje Mazowieckie-KM" Sp. z o.o

ul. Lubelska 1
03-802 Warszawa


tel:+48 22 473 87 16

fax:+48 22 473 88 14

 

e-mail: sekretariat@mazowieckie.com.pl

www.mazowieckie.com.pl

Koleje Mazowieckie-KM Sp. z o.o 


Koleje Mazowieckie-KM Sp. z o.o. to pierwsza w Polsce kolejowa spółka samorządowa. 100% udziałów w Spółce należy do Samorządu Województwa Mazowieckiego.
Koleje Mazowieckie dysponują taborem, na który składają się elektryczne zespoły trakcyjne typu EN76 ELF, ER75 FLIRT, EN57, EW60 i EN71.
Ponadto spółka dysponuje autobusami szynowymi typu VT627 i VT628 oraz lokomotywami elektrycznymi TRAXX P160DC i wagonami piętrowymi. 
Łączna długość obsługiwanych przez Koleje Mazowieckie linii wynosi ponad 1300 km. W ciągu doby spółka średnio uruchamia ponad 800 pociągów. Podróżuje nimi blisko 5 milionów pasażerów miesięcznie.

Koleje Mazowieckie chcą być przewoźnikiem nowoczesnym, konkurencyjnym, a przede wszystkim atrakcyjnym dla pasażerów.
 

Wykonanie: Lemon IT
Forum Kolejowe - Railway Business Forum (RBF) jest związkiem prywatnych przedsiębiorstw prowadzących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej działalność gospodarczą związaną z transportem kolejowym.