logo

NEWAG S.A.

ul. Wyspiańskiego 3
33-300 Nowy Sącz

 

tel:+48 18 449 63 60

fax:+48 18 449 63 66

 

www.newag.pl

 

 

 

NEWAG S.A. 

NEWAG S.A. jest jedną z największych polskich firm zajmujących się produkcją, modernizacją oraz naprawami taboru kolejowego, z wieloletnim branżowym doświadczeniem. Zatrudnia 1300 osób, w tym 150 z wykształceniem wyższym.
Działa w segmentach: produkcji, modernizacji i napraw pojazdów pasażerskich, modernizacji i napraw lokomotyw spalinowych oraz modernizacji i napraw wagonów osobowych. Produkcją, modernizacją i naprawami lokomotyw elektrycznych zajmuje się zależna od NEWAG S.A. spółka ZNLE S.A. z siedzibą w Gliwicach.


NEWAG posiada wszystkie wymagane certyfikaty i świadectwa konieczne do produkcji, modernizacji i napraw pojazdów kolejowych. W roku 2003 NEWAG wdrożył system zapewniania jakości, uzyskując certyfikat ISO 9001:2003, a w 2011r. międzynarodowy standard kolejowy IRIS (International Railway Industry Standard).


Rosnące wymagania klientów prowadzą do systematycznego unowocześniania parku maszynowego. W ciągu ostatnich 7 lat NEWAG zainwestował w jego unowocześnienie, blisko 20 mln zł. Spółka dysponuje nowoczesnymi maszynami, które gwarantują wykonywanie wysokiej jakości elementów i podzespołów pojazdów kolejowych oraz wysoką jakość świadczonych usług naprawy pojazdów i ich modernizacji.
NEWAG dąży do systematycznego umacniania pozycji na rynku dostawców taboru kolejowego. Nadrzędnym celem firmy jest produkcja i naprawa pojazdów kolejowych o jakości spełniającej wymagania i oczekiwania Klientów. Z największą starannością dostarcza Klientom dobrze wykonane, nowoczesne i zapewniające bezpieczeństwo podróżnych produkty i usługi.

Wykonanie: Lemon IT
Forum Kolejowe - Railway Business Forum (RBF) jest związkiem prywatnych przedsiębiorstw prowadzących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej działalność gospodarczą związaną z transportem kolejowym.