logo

OHL ŻS A.S.

ul. Buresova 938/17

660 00 Brno stased
  

tel:+0420 541 571 111
fax:+0420 541 212 166
 

e-mail:ohlzs@ohlzs.cz
 

Wydział Budownictwa Komunikacyjnego w Polsce
 
ul. Górczewska 216
01-460 Warszawa
 
 
 
www.ohlzspolska.pl
  

 

OHL ŻS A.S. 

OHL ZS, a.s. jest dynamiczną wielobranżową firmą budowlaną z prawie sześćdziesięcioletnią tradycją i należy do największych i najbardziej znaczących firm budowlanych działających na czeskim rynku.

Firma jest nastawiona na kompleksową realizację różnych budów, ich modernizację, rewitalizację zgodnie z wymaganiami naszych klientów, a zwłaszcza w zakresie:

  • budownictwa komunikacyjnego, drogi, koleje
  • budownictwa hydrologicznego, sanitarnego i ekologicznego
  • budownictwa inżynieryjnego i energetycznego
  • budownictwa lądowego oraz podziemnego.

 

Wykonanie: Lemon IT
Forum Kolejowe - Railway Business Forum (RBF) jest związkiem prywatnych przedsiębiorstw prowadzących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej działalność gospodarczą związaną z transportem kolejowym.