logo

Rail Polska Sp. z o.o.

Centrala:

ul. Willowa 8/10 lok.11
00-790 Warszawa

tel:+48 22 646 54 67
tel:+48 22 646 54 68

fax:+48 22 646 54 66

e-mail:railpolska@railpolska.pl

www.railpolska.pl


Region Dolny Śląsk

ul. Łowiecka 24
50-220 Wrocław

tel:+48 71 323 88 00

Region Południe

ul. Długa 1
32-642 Włosienica

tel:+48 33 847 20 41


 
Rail Polska Sp. z o.o. 

RAIL Polska Sp. z o.o. została założona w 1999 roku jako spółka-córka firmy RAIL World, prywatnej międzynarodowej grupy kolejowej, której właścicielem jest Pan Edward Burkhardt. W roku 2004 nastąpiło połączenie RAIL Polska z firmami KOLEX i ZEC Trans. Obecnie spółka posiada siedzibę w Warszawie oraz dwa oddziały regionalne: we Wrocławiu i we Włosienicy.

Od początku istnienia spółka dynamicznie się rozwija, w każdym roku zwiększając wielkość przewozów co najmniej o 50% oraz znacząco powiększając swój tabor. Posiadamy 35 lokomotyw oraz 1100 wagonów różnych typów. 

Firma Rail Polska oferuje następujący zakres usług:

  • przewóz ładunków transportem kolejowym,
  • obsługa bocznic,
  • wydzierżawianie lokomotyw i wagonów,
  • naprawa taboru kolejowego,
  • utrzymanie infrastruktury kolejowej,
  • czyszczenie cystern,
  • usługi specjalistyczne.

 

Wykonanie: Lemon IT
Forum Kolejowe - Railway Business Forum (RBF) jest związkiem prywatnych przedsiębiorstw prowadzących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej działalność gospodarczą związaną z transportem kolejowym.