logo
 
TORPOL S.A.
 
ul. Mogileńska 10G
61-052 Poznań
 
tel:+48 61 87 82 700
fax:+48 61 87 82 790
 
e-mail:torpol@torpol.pl
 
 
TORPOL S.A. 

TORPOL S.A. od prawie 25 lat modernizuje szlaki i linie kolejowe, dostosowując ich jakość i parametry do wymogów stawianych przez unijne i międzynarodowe przepisy o ruchu kolejowym. Był pierwszą prywatną firmą w Polsce, która prowadziła prace przystosowujące linie kolejowe do prędkości 160 km/h. Na terenie miast tworzy zielone torowiska tramwajowe, wyposażone w systemy tłumienia drgań i ekrany akustyczne.

Do najważniejszych realizacji firmy należą m.in.: przebudowy wielu ważnych odcinków linii kolejowych E20, E30 i E65, będących polską częścią paneuropejskich korytarzy transportowych; modernizacja stacji Gałkówek w ramach przebudowy połączenia kolejowego Warszawa – Łódź, jak również wybudowanie nowoczesnych tras tramwajowych na terenie Poznania i Gdańska.

Potencjał ludzki firmy to ponad 500 doświadczonych pracowników, wśród których znajduje się wysoko wykwalifikowana kadra inżynierska o specjalnościach w budowie dróg żelaznych i kołowych, sieci elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych i wodociągowo-kanalizacyjnych oraz konstrukcyjno-budowlanej i geodezyjnej.

Bazę sprzętowo-transportową spółki tworzy ponad 70 wyspecjalizowanych jednostek zapewniających wykonywanie większości prac w oparciu o własne zaplecze. Do najważniejszych z nich należą m.in.: pociąg do potokowej wymiany nawierzchni SUM 312, uniwersalna podbijarka torowa UNIMAT 08-275/3S, profilarka tłucznia USP 5000, a także oczyszczarki tłucznia RM76 wraz z transporterami materiałów sypkich MFS 40 oraz suwnice PTH 350. Baza firmy umożliwia najem sprzętu i maszyn innym podmiotom. Od 2011 roku spółka posiada również certyfikat bezpieczeństwa uprawniający do prowadzenia towarowych przewozów kolejowych.

Torpol S.A. jest od lat aktywnym członkiem następujących stowarzyszeń i zrzeszeń branżowych:

Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji,
Izby Gospodarczej Transportu Lądowego,
Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej,
Forum Kolejowego - Railway Business Forum,
Norwesko-Polskiej Izby Handlowej,
Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych. 

Wykonanie: Lemon IT
Forum Kolejowe - Railway Business Forum (RBF) jest związkiem prywatnych przedsiębiorstw prowadzących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej działalność gospodarczą związaną z transportem kolejowym.