logo

Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o.

ul. Batorego 23
05-825 Grodzisk Mazowiecki

tel:+48 22 755 55 64

fax:+48 22 755 20 85
 
 

 

Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o. 

Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o. (WKD) świadczy usługi aglomeracyjnych przewozów pasażerskich dla ludności zamieszkującej w sześciu gminach oraz zachodniej części Warszawy. Oferta Spółki obejmuje przewozy na trasie Warszawa Śródmieście WKD – Grodzisk Mazowiecki Radońska z odgałęzieniem w Podkowie Leśnej do Milanówka. Długość linii wynosi 35,2 km, a w jej skład wchodzą 4 stacje i 24 przystanki osobowe.

Wzrost liczby przewożonych pasażerów WKD osiąga poprzez:

  • systematyczne rozszerzanie oferty przewozowej
  • dostosowywanie rozkładu jazdy pociągów do potrzeb pasażerów
  • zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa podróżnych

Warszawska Kolej Dojazdowa jest zarządcą infrastruktury w rozumieniu ustawy o transporcie kolejowym oraz wykonuje na zarządzanych liniach przewozy osób. Wykorzystuje do tego celu własny tabor oraz inne elementy infrastruktury takie jak napowietrzne i kablowe linie energetyczne, podstacje trakcyjne, własną sieć telekomunikacyjną przewodową i bezprzewodową oraz zaplecze warsztatowe. Tabor eksploatowany przez spółkę to 31 elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN94 oraz jeden zespół serii EN95, zasilanych z sieci trakcyjnej o napięciu 600V prądu stałego. Wszystkie przeglądy i naprawy taboru spółka realizuje we własnym zakresie, wykorzystując obiekty i urządzenia własnego zaplecza.

Strategia rozwoju Spółki na najbliższe 15 lat jest ściśle związana z zobowiązaniami właściciela – konsorcjum samorządów, w skład którego wchodzą: Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz 6 gmin, na terenie których WKD realizuje przewozy.
Najważniejsze założenia strategiczne to:

  • wymiana taboru
  • modernizacja i rozbudowa infrastruktury kolejowej, w tym zmiana napięcia sieci trakcyjnej na 3000V
  • wdrożenie nowych systemów informacji o ruchu pociągów
  • wdrożenie nowych systemów dystrybucji i kontroli opłat za przejazd
  • rozbudowa systemu parkingów typu „Park & Ride”.

Wykonanie: Lemon IT
Forum Kolejowe - Railway Business Forum (RBF) jest związkiem prywatnych przedsiębiorstw prowadzących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej działalność gospodarczą związaną z transportem kolejowym.