logo
Zakład Inżynierii Kolejowej Leśkiewicz, Kosmala Sp. J.
 
ul. Retmańska 11a
27-600 Sandomierz
 
tel:+48 15 832 02 79
 
fax:+48 15 832 24 71
 
 
e-mail:zik@ziksandomierz.pl
 

 

Zakład Inżynierii Kolejowej Leśkiewicz, Kosmala Sp. J. 

Zakład Inżynierii Kolejowej działalność operacyjną prowadzi w branży usług transportu kolejowego- obsługa transportowo - spedycyjna krajowego obrotu towarowego drogą kolejową oraz usług budowlano- remontowych infrastruktury kolejowej.
Historia Zakładu rozpoczyna się w 1986 roku, gdy została powołana do życia spółka pod nazwą Zakład Remontu Bocznic Kolejowych, a następnie rozszerzając profil usług zmieniono nazwę na Zakład Budownictwa Specjalistycznego. W 1998r powiększając wachlarz usług o spedycje i transport kolejowy zmieniono nazwę na obecną. Założycielami i pozostającymi do chwili obecnej wspólnikami w równych udziałach są Marek Leśkiewicz i Ryszard Kosmala.
 

Jednym z priorytetów przedsiębiorstwa jest jakość oferowanych usług. Wyrazem tego było opracowanie i wdrożenie systemu zarządzania jakością, który zaczął funkcjonować we wrześniu 1999 roku, a certyfikat jakości według normy ISO 90002:1994 został nadany w 2000r. przez Det Norske Veritas. W grudniu 2003r. został przeprowadzony pomyślnie transfer systemu zarządzania jakością na nową normę ISO 9001:2000. System ten stale doskonalimy i utrzymujemy. Od 2009r. obowiązuje nowa norma ISO 9001:2008.
 

W wyniku dalszego rozwoju firmy o nowe usługi w 2002 roku Zakład uzyskał licencję na wykonywanie przewozów rzeczy koleją nadaną przez Ministra Infrastruktury RP i 15 stycznia 2003 roku rozpoczął działalność jako niezależny operator kolejowy wykonujący przewozy na linii nr 25. Obecnie ZIK wykonuje przewozy na podstawie licencji Nr WPR/026/2004 wydanej przez Urząd Transportu Kolejowego, a w lutym 2005 roku uzyskał Świadectwo Bezpieczeństwa dla przewoźnika kolejowego Nr 039/PK/04. Obecnie funkcjonuje wdrożony System Zarządzania Bezpieczeństwem /SMS/ w oparciu o Dyrektywy, Rozporządzenia oraz Kryteria oceny przewoźników kolejowych opublikowanych przez Europejską Agencję Kolejową. W zakładzie funkcjonuje również system ERP oraz program gospodarki odpadami niebezpiecznymi.
 

Zakład zatrudnia obecnie ponad 100 pracowników w tym kadrę inżynieryjno-techniczną z zakresu transportu kolejowego, budownictwa w specjalności drogi kolejowe, kadrę finansowo-księgową, specjalistów ds.: systemów bezpieczeństwa, bhp, ochrony środowiska oraz wykwalifikowanych pracowników specjalności kolejowych.
 

W ramach zawartych umów ZIK obecnie prowadzi, obsługę bocznic kolejowych huty szkła PILKINGTON POLSKA Sp. z o.o. w Sandomierzu, huty szkła O-I PRODUKCJA POLSKA S.A. w Jarosławiu, oraz Rentrans East Sp. z o.o. w Krównikach.
Zakład posiada własne środki transportu szynowego, kołowego, sprzęt ciężki i maszyny oraz urządzenia do prac remontowo-budowlanych w zakresie budowy torów kolejowych.
 

Wykonanie: Lemon IT
Forum Kolejowe - Railway Business Forum (RBF) jest związkiem prywatnych przedsiębiorstw prowadzących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej działalność gospodarczą związaną z transportem kolejowym.