logo

Zakłady Automatyki KOMBUD S.A.

Siedziba Firmy:

Centrum Automatyki i Elektroniki
 
ul. Wrocławska 7
26-600 Radom
 

tel:+48 48 379 33 95

fax:+48 48 365 19 38

 

mail:sekretariat@kombud.com.pl

www.kombud.com.pl
 

Centrum Obróbki Mechanicznej
ul. Wrocławska 10
26-600 Radom
 

tel:+48 48 365 10 63
 

 

 

Zakłady Automatyki KOMBUD S.A. 

Zakłady Automatyki KOMBUD S.A. rozpoczęły swoją działalność w 1991 roku. Obecnie są liczącym się partnerem PKP w technikach sterowania ruchem kolejowym. Są jednym z szybciej rozwijających się firm w regionie, zwiększającą rokrocznie zatrudnienie. Firma zatrudnia obecnie ponad 200 pracowników.

W ofercie znajduje się kompleksowy komputerowy system zdalnego prowadzenia ruchu pociągów na wydzielonym obszarze sterowania składający się z podsystemów: MOR-1, MOR-2zs, MOR-3 oraz licznika osi SKZR, umożliwiający zdalne sterowanie liniami z maksymalnym wykorzystaniem istniejącej infrastruktury zewnętrznej, jak i dowolnych przekaźnikowych systemów zależnościowych.

KOMBUD oferuje systemy zabezpieczenia przejazdów kolejowych:

 • RASP-4Ft dla przejazdów kat. B i C,
 •  RHR-A dla przejazdów kat A,
 • RHR-TSR/TVU dla przejazdów kat. A obsługiwanych z odległości.

Ponadto ZA KOMBUD S.A. są producentem:

 •  systemu monitorowego odwzorowania MOR-1,
 •  systemu zdalnego sterowania i kierowania ruchem kolejowym MOR-2zs,
 •  systemu komputerowych urządzeń stacyjnych MOR-3,
 •  licznikowego systemu kontroli niezajętości typu SKZR,
 •  sygnalizatorów świetlnych tupu SK, komór sygnalizacyjnych LST i SKP oraz pasów świetlnych PST,
 •  przetwornic elektronicznych do urządzeń s.r.k.,
 •  elektromagnesów torowych ETK-98BA,
 • aparatury zasilająco-sterującej dla urządzeń automatyki według dokumentacji zleceniodawcy lub własnych opracowań

oraz świadczą usługi w zakresie: 

 • montażu i remontów kapitalnych urządzeń automatyki i sterowania,
 •  napraw głównych elektrycznych napędów zwrotnicowych JEA-29.

Spółka posiada 42 certyfikaty i dopuszczenia UTK dla swoich wyrobów oraz certyfikat zarządzania jakością ISO 9001.
Długoletnie doświadczenie i dobrany zespół fachowców gwarantują najwyższą jakość świadczonych usług oraz produkowanych wyrobów i systemów sterownia ruchem kolejowym.

 

Wykonanie: Lemon IT
Forum Kolejowe - Railway Business Forum (RBF) jest związkiem prywatnych przedsiębiorstw prowadzących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej działalność gospodarczą związaną z transportem kolejowym.