logo

Zespół Doradców Gospodarczych "TOR" Sp. z o.o.

Plac Bankowy 2

00-095 Warszawa

 

tel:+48 22 323 77 50 do 51

fax:+48 22 323 77 50 do 51 wew. 108

 

zdgtor@zdgtor.pl

www.zdgtor.pl

 

 

Zespół Doradców Gospodarczych TOR Sp. z o.o. 

 Zespół Doradców Gospodarczych TOR Sp.z o.o. jest niezależną firmą doradczą, która istnieje od 1998 roku i specjalizuje się w problematyce wszystkich aspektów funkcjonowania tarnsportu kolejowego, komunikacji publiczej, polityki transportowej, planowania strategiczego i doradztwa finasowego dla przedsiębiorstw tarnsportowych, inżynierii ruchu oraz oddziaływania na środowisko naturalne i jego ochrony. Firma prowadzi także szeroką działalnosć wydawniczą i szkoleniową. 

Zespół Doradców Gospodarczych TOR wykonuje :

 • analizy przedsiebiorstw, w tym strategie rozwoju
 • studia wykonalności, biznes plany, dokumentacje przedprojektową
 • ocenę stanu i prognozy rozwoju rynku transportowego, prognozowanie przewozów
 • modelowanie systemów transportowych z zastosowaniem pakietu PTV VISUM lub innych narzędzi
 • studia koncepcyjne w zakresie organizacji przewozów transportem szynowym i komunikacją miejską
 • raporty i przedprojektowe studia dotyczące techniki pojazdów szynowych i urzadzeń stałych kolei oraz tramwajów  
 • definiowanie celów polityki transportowej i ocenę ich realizacji
 • opracowanie i opiniowanie projektów inwestycyjnych
 • analizy ekonomiczno- finasowe (CBA), modelowanie finansowe
 • doradztwo w zakresie pozyskiwania środków finasowych z funduszy Unii Europejskiej i innych żródeł publicznych
 • doradztwo inwestycyjne
 • analizy w zakresie ochrony środowiskia naturalnego i odziaływania transportu szynowego na środowisko naturalne
 • doradztwo w zakresie certyfikacji i autoryzacji bespieczeństwa w transporcie kolejowym
 • analizy dotyczące optymalizacji działalnosci z opracowaniem systemowych rozwiązań obsługi zleconej i własnej bocznic
 • nadzór techniczny budowy modernizacji pojazdów szynowych

W celu wymiany poglądów oraz popularyzacji zagadnień związanych z transportem szynowym "TOR" prowadzi działalność wydawniczą:
- miesięcznik „Rynek Kolejowy” – najpopularniejszy i najbardziej wpływowy magazyn poświęcony biznesowym aspektom transportowi szynowemu w Polsce
- elektroniczny serwis gospodarczy „Rynek Infrastruktury ” – informacje gospodarcze i statystyki z rynku transportu szynowego w Polsce
- portale internetowe www.rynek-kolejowy.pl i www.rynekinfrastruktury.pl
 

Wykonanie: Lemon IT
Forum Kolejowe - Railway Business Forum (RBF) jest związkiem prywatnych przedsiębiorstw prowadzących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej działalność gospodarczą związaną z transportem kolejowym.