„Biała Księga - kolejowe przewozy pasażerskie” „Biała Księga - kolejowe przewozy pasażerskie”

 Railway Business Forum (RBF)prezentuje kolejny powstały z jego inicjatywy i staraniem raport. „Biała Księga - kolejowe przewozy pasażerskie” to publikacja starająca się odpowiedzieć na pytanie jak zwiększyć udział kolei w modal Split i dlaczego, pomimo starań, udział ten nie rośnie lub rośnie zbyt wolno. Ma ona formę zbioru tekstów dotyczących wybranych zagadnień związanych z tematem.

„Biała Księga - kolejowe przewozy pasażerskie” - pobierz

 

więcej »


Biała Księga - bezpieczeństwo kolejowe- podejście systemowe Biała Księga - bezpieczeństwo kolejowe- podejście systemowe

  Railway Business Forum przygotował kompleksowy, a zarazem przystępny opis problematyki bezpieczeństwa na polskiej kolei. Dokument „ Biała Księga – bezpieczeństwo kolejowe – podejście systemowe” można pobrać bezpłatnie.
Forum Kolejowe Railway Business Forum (RBF) publikuje od roku 2010 tzw. Białe Księgi dotyczące wybranych problemów polskiego kolejnictwa. Począwszy od dokumentu obejmującego całość systemu kolejowego (Biała Księga – mapa problemów polskiego kolejnictwa z 2010 r. i jej znowelizowana wersja „Kolej na działania” z 2013 r.) przez analizy wybranych obszarów (np. energetyka, informatyka, osoby niepełnosprawne, przewozy towarowe, itp.) białe księgi prezentują diagnozę stanu aktualnego i rekomendacje rozwojowe.

Biała Księga - bezpieczeństwo kolejowe (pobierz)

więcej »


Biała Księga Kolejowy Transport Towarowy 2015 Biała Księga Kolejowy Transport Towarowy 2015

 Biała Księga KTT 2015 stanowi kontynuację prac RBF nad publikacją opracowań analitycznych prezentujących aktualny stan polskiego kolejnictwa w wymiarze ogólnym dotyczącym całego systemu kolejowego jak i w zakresie wybranych podsystemów lub zagadnień problemowych.
W BK KTT 2015 zaprezentowano obiektywny obraz aktualnej sytuacji w kolejnictwie. Omawia ona główne zasoby w kontekście przewozów towarowych: infrastrukturę, tabor, rynek i rodzaje przewozów, dostęp do infrastruktury i związane z tym opłaty a także kwestie bezpieczeństwa oraz zatrudnionych pracowników. Niektóre tematy zostały poruszone szerzej (przewozy intermodalne, infrastruktura punktowa, przewozy towarów niebezpiecznych), niektóre tylko zasygnalizowane ze względu na ograniczony zakres publikacji. Poza zagadnieniami zamieszczonymi w porządku opartym o spis treści dodano także w załączeniu m.in. opinie autorskie oraz rozszerzony opis działalności PKP Cargo. 

  Biała Księga KTT 2015 jest dostępna TUTAJ

więcej »


Biała Księga Niepełnosprawni w transport kolejowy 2015 Biała Księga Niepełnosprawni w transport kolejowy 2015

W kwietniu 2015 roku RBF opublikował kolejną Białą Księgę, która tym razem została poświęcona osobom niepełnosprawnym korzystającym z kolei. Raport "Niepełnosprawni a transport kolejowy - aktualny stan dostępności kolei dla osób o ograniczonej mozliwości poruszania się" powstał przy współpracy Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji, Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych i Instytutu Kolejnictwa.

 

więcej »


Biała Księga 2013 - Kolej na Działania

Forum Kolejowe Railway Bussines Forum zaprezentowało w 2013 roku Białą Księgę - mapę działania dla polskiego kolejnictwa. To kontynuacja dogłębnego opracowania - wskazującego problemy i sposoby ich rozwiązania w sektorze kolei, które powstało w 2009 roku.

więcej »


RAPORT pt. "ž Problemy oceny zgodności i dopuszczeń do eksploatacji systemu kolei w Polsce"

Raport przygotowany przez RBF  pt. „ Problemy oceny zgodności i dopuszczeń do eksploatacji systemu kolei w Polsce”, związany z interoperacyjnością kolei jest niezwykle ważnay dla całego środowiska kolejowego albowiem wprowadza (w drodze implementacji Dyrektywy 2008/57/WE) nowe zasady związane z wprowadzaniem do eksploatacji składników interoperacyjnosci (wyrobów, urzadzeń, usług itp.) i podsystemów systemu kolei ( części systemu kolei dla których ustalono zasadnicze wymagania takie jak np. zespoły urzadzeń, pojazdy, urzadzenia srk czy odcinki modernizowanych linii kolejowych).

 

więcej »


RBF: "žRaport o elektroenergetyce kolejowej"

Od ponad roku RBF przygotowuje w ślad za „ Białą Księgą – mapą problemów polskiego kolejnictwa”, kolejne publikacje obejmujące poszczególne dziedziny aktywności rynku kolejowego. Ostatnio opublikował raporty o informatyce kolejowej i o wykorzystaniu środków publicznych na tabor szynowy. Na przełomie 2010/2011 roku Railway Business Forum prowadził prace związane z przygotowaniem materiałów o polskiej elektroenergetyce kolejowej.

więcej »


Raport RBF w sprawie rewitalizacji dworców kolejowych

Zakres działalności dworca pasażerskiego w historii kolejnictwa zmieniał się i szczególnie w ostatnich kilkunastu latach widoczna stała się tendencja do ograniczenia jego typowych funkcji transportowych związanych z odprawą podróżnych (poczekalnie, przechowalnie bagażu, kasy). Konieczna jest zatem zmiana podejścia do sposobów zagospodarowania dworców, wzrost znaczenia funkcji komercyjnych oraz wykorzystania powierzchni na każdy inny cel, pozwalający uzyskać środki na utrzymanie obiektów. Wiele obiektów musi zostad zagospodarowanych na inne potrzeby lub zburzonych oraz zastąpionych funkcjonalnymi systemami informacji i odprawy podróżnych zlokalizowanymi na peronach albo w ich sąsiedztwie.

więcej »


RBF o inwestycjach chińskich

Railway Business Forum opublikował raport na temat aktywności podmiotów chińskich na polskim rynku transportu szynowego. Zastrzeżenia RBF wzbudza poparcie, jakie polski rząd udziela firmom z Kraju Środka, zainteresowanym zaistnieniu w naszym kraju. - Nie jesteśmy przeciwko kapitałowi chińskiemu, ale chcemy równych zasad dla wszystkich podmiotów działających na naszym rynku - oświadczył przewodniczący Railway Business Forum, Henryk Klimkiewicz.

 

więcej »


Raport RBF : Problemy polskiego kolejnictwa w obszarze informatyki

8 lutego 2011 po raz pierwszy zaprezentowany został raport przygotowany przez RBF p.t. "Problemy polskiego kolejnictwa w obszarze informatyki". Raport stanowi załacznik do " Białej Ksiegi- mapy problemów polskiego kolejnictwa" ogłoszonej na poczatku 2010 roku przez Forum Kolejowe Railway Business Forum.

więcej »


Wykorzystanie środków UE na tabor Wykorzystanie środków UE na tabor

Railway Business Forum postanowiło zbadać jak postępuje wykorzystanie środków pochodzących z Unii Europejskiej na tabor kolejowy do przewozów pasażerskich. W tym celu zwróciło się pisemnie z ankietą do tych uczestników rynku zakupów pasażerskiego taboru kolejowego (tj. do 16 marszałków województw oraz do 7 pasażerskich przewoźników), którzy mają prawo skorzystać z funduszy unijnych.

więcej »Biała Księga - mapa problemów polskiego kolejnictwa

"Biała Księga - mapa problemów polskiego kolejnictwa"  to  pierwszy taki dokument w Polsce. Opisuje on  podstawowe aspekty  działalnosci branzy  transportu szynowego - zarówno  zarządcy infrastruktury,  przewozników jak i przemysłu  dzialajacego na rzecz kolei.  Zawiera rzeczowa krytyke obecnych kierunków  polityki transportowej oraz rekomendacje przyszłych dzialań.

więcej »


Wykonanie: Lemon IT
Forum Kolejowe - Railway Business Forum (RBF) jest związkiem prywatnych przedsiębiorstw prowadzących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej działalność gospodarczą związaną z transportem kolejowym.